Alicaforsen används för behandling av ulcerös proktit samt ulcerös colit när andra godkända preparats effekt inte har gett tillräcklig effekt, oacceptabla biverkningar samt för att undgå kirurgiska ingrepp som avlastande operation. Alicaforsen är ett licensklassat läkemedel och förskrivning kan ske av läkare enligt Läkemedelsverket licenshanteringsrutiner, se länk nedan.

Varunummer: 742491

Förpackningsstorlek: 42×60 ml

MAH: Atlantic Pharmaceuticals Limited

https://lakemedelsverket.se/licens

licens@atrimusrx.se 

Alicaforsen

 

Viekvin, viper venom antiserum är för behandling av huggormsbett. 1ml av preparatet neutraliserar 100 LD50 sandhuggorm och 50 LD50 vipera berus gift. Viekvin är ett licensklassat läkemedel och förskrivning kan ske av läkare enligt Läkemedelsverket licenshanteringsrutiner, se länk nedan.

Varunummer: 742084

Förpackningsstorlek: 1×5 ml

MAH: Institute of Virology, Vaccines and Sera Torlak

https://lakemedelsverket.se/licens

licens@atrimusrx.se